Bảng chi tiết của: Chủ đề: Động vật - Tìm hiểu và trò chuyện về chim
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Mô tả:
Hướng dẫn:
HOẠT ĐỘNG: Tìm hiểu về Môi trường xung quanh
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu và trò chuyện về chim
CHỦ ĐỀ: Động vật
LỨA TUỔI: Mẫu giáo nhỡ (4- 5 tuổi)
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 1127 lần