Bảng chi tiết của: Bài giảng điện tử: Quả Cà chua
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Sau khi bấm vào tải xuống, bạn chờ một thời gian ngắn để chúng tôi đưa tệp tin về máy bạn.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Quả Cà chua
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 709 lần