Bảng chi tiết của: Bài giảng điện tử: Con Gà Trống - Con Gà mái
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Sau khi bấm vào tải xuống, bạn chờ một thời gian ngắn để chúng tôi đưa tệp tin về máy bạn.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Con Gà Trống- Con Gà mái
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 960 lần