Bảng chi tiết của: Bài giảng điện tử: Bé tìm hiểu các trò chơi dân gian từ đồng dao
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Sau khi bấm vào tải xuống, bạn chờ một thời gian ngắn để chúng tôi đưa tệp tin về máy bạn.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Bé tìm hiểu các trò chơi dân gian từ đồng dao
Trò chơi “ Chi chi chành chành”
Trò chơi “ Lộn cầu vồng”
Trò chơi “ Kéo co”
Trò chơi “ Ô ăn quan”
Trò chơi “ Nu na nu nống”
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 1208 lần