Bảng chi tiết của: Bài giảng điện tử: Phân loại rau quả theo nhóm dinh dưỡng
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Sau khi bấm vào tải xuống, bạn chờ một thời gian ngắn để chúng tôi đưa tệp tin về máy bạn.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Phân loại rau quả theo nhóm dinh dưỡng
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 1321 lần