Bảng chi tiết của: Phần mềm Mario chạy trên win 7 , 10
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Mô tả:
Hướng dẫn:
Phần mềm Mario chạy trên win 7 , 10Phần mềm này dùng để luyện tập bàn phím dành cho học sinh và người mới làm quen máy vi tính.
Phần mềm chạy chế độ toàn màn hình (fullScreen). Lỡ hủy shortcut thì tạo shortcut khác sử dụng.
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 498 lần