Bảng chi tiết của: Đồng hồ đếm ngược dùng trong trình chiếu powerpoint
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Mô tả:
Hướng dẫn:
Đồng hồ đếm ngược dùng trong trình chiếu powerpoint


Bạn chọn loại đồng hồ phù hợp mà dùng.
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 731 lần