Bảng chi tiết của: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Nếu là tệp pdf, bạn xem xong thì có thể đưa chuột lên phía trên bên phải để tải xuống (nếu muốn). Nếu tệp có dung lượng lớn quá, bạn làm theo chỉ dẫn và tải xuống. Khi tải xong bạn đóng trình duyệt vừa tải xuống rồi trở lại trang web đang xem.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh,
đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN
Số ký hiệu: 1289/SGDĐT-GDMN
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 1151 lần