Bảng chi tiết của: Hướng dẫn công tác Kiểm định CLGD trường Mầm non năm học 2012-2013.
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Nếu là tệp pdf, bạn xem xong thì có thể đưa chuột lên phía trên bên phải để tải xuống (nếu muốn). Nếu tệp có dung lượng lớn quá, bạn làm theo chỉ dẫn và tải xuống. Khi tải xong bạn đóng trình duyệt vừa tải xuống rồi trở lại trang web đang xem.
Mô tả:
Hướng dẫn:
Văn bản Sở GD&ĐT
Số ký hiệu     CV 4040/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ
Tên văn bản     Hướng dẫn công tác Kiểm định CLGD trường Mầm non năm học 2012-2013.
Ngày ban hành     15/11/2012
Số lần tải xuống:Đã tải xuống 1003 lần