Bảng chi tiết của: Công văn số: 345/SGDĐT-CTrTT V/v học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.
Thuộc tínhGiá trị của thuộc tính
Tải xuống:
Nếu là tệp pdf, bạn xem xong thì có thể đưa chuột lên phía trên bên phải để tải xuống (nếu muốn). Nếu tệp có dung lượng lớn quá, bạn làm theo chỉ dẫn và tải xuống. Khi tải xong bạn đóng trình duyệt vừa tải xuống rồi trở lại trang web đang xem.
Mô tả:
Hướng dẫn:

Công văn số: 345/SGDĐT-CTrTT V/v học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Số lần tải xuống:Đã tải xuống 299 lần