Chào mừng quý khách đến với website của Trường mầm non Ánh Sáng, Quận Thanh Khê, Thành phố Ðà Nẵng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

SKKN: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm
SKKN: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm .

PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
1. Cơ sở lý luận:
Như chúng ta đã biết để đạt được biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ thì chúng ta phải biết xây dựng cho trẻ một hệ thống các khái niệm về kiến thức toán học cơ bản, ban đầu từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ trực quan đến trừu tượng... Đồng thời phải chỉ ra mối quan hệ tương ứng kiến thức nhằm giúp trẻ hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức của trẻ phải được diễn ra thông qua các hoạt động chơi hoặc các hoạt động mang tính chất vui chơi, để góp phần toàn diện đối với trẻ thơ. Là người giáo viên mầm non, ngoài việc quan tâm và nhiệt tình chăm sóc giáo dục trẻ, tôi còn dành thời gian nghiên cứu học hỏi để có những sáng tạo riêng cho bộ môn toán. Tôi thấy việc đổi mới "giáo dục làm quen với toán" cũng đã có định hướng đổi mới hình thức thực hiện trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính đặc thù của hoạt động toán sơ đẳng. Với yêu cầu nâng cao kỹ thuật thực hành giúp trẻ cảm nhận toán một cách thoải mái, đồng thời tạo cho trẻ có kỹ năng kiến thức phong phú về toán.
Qua quá trình dạy trẻ hoạt động với toán theo hình thức cải cách, tôi nhận thấy trẻ thích được hoạt động toán chưa cao, các kỹ năng còn gò ép nên trẻ hoạt động với toán chưa hứng thú, chưa thể hiện hết khả năng về toán của mình.
Từ nhận thức thực tế đó và sau khi được học chuyên đề "đổi mới hình thức giáo dục làm quen với toán" ở lứa tuổi 5 - 6 tuổi, đặc biệt là việc nhận biết biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ. Đây cũng là đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi về môn làm quen với toán: “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm”.
Trường mầm non nói chung và lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trường đã và đang thực hiện chương trình hình thành các biểu tượng toán cho trẻ theo hình thức đổi mới. Qua quá trình dạy, tôi thấy khả năng và hứng thú học toán của trẻ so với chương trình cải cách đã cao hơn.
2 – Cơ sở thực tiễn
* Thuận lợi:
Lớp tôi là lớp điểm ở trường tại khu trung tâm, lớp có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, bàn ghế đúng quy cách. Ban giám hiệu chỉ đạo giúp đỡ chuyên môn cho giáo viên nhiệt tình, có sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của các bậc phụ huynh, có sự quan tâm sâu sắc của phòng giáo dục. Bản thân tôi đã có trình độ chuyên môn vững và trực tiếp giảng dạy cho trẻ làm quen với toán theo hình thức đổi mới ở lứa tuổi 5 - 6 tuổi của trường.
* Khó khăn:
Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động làm quen với toán chưa đầy đủ.
Một số phụ huynh chưa nhận thức hết được yêu cầu và tầm quan trọng về môn học.
Từ những thuận lợi và khó khăn và tình hình thực trạng trên, qua quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu trên 40 cháu lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi, thời gian nghiên cứu trên một năm.

II. Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng toán sơ đẳng của trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi, hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, từ đó tìm ra biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi học lập số môn làm quen với toán.

III. Giới hạn đề tài:
Trong khuôn khổ của đề tài tôi chỉ tập trung nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.

IV. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
1. Khách thể nghiên cứu:
- Nghiên cứu trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi A trường mầm non.
2. Đối tượng nghiên cứu:
- Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.

V. Các giả thuyết khoa học:
- Việc dạy trẻ hình thành các biểu tượng toán sở đẳng sẽ đạt được hiệu quả cao hơn, trẻ sẽ có các kỹ năng, sẽ có đầy đủ những biểu tượng toán, trẻ hứng thú cao và tham gia hoạt động hình thành các biểu tượng về toán một cách thoải mái, tự tin khi cô giáo có những biện gây hứng thú cho trẻ 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.

VI. Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của quá trình hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.
2. Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ ẫu giáo 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.

VII. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài này được thực hiện với một số phương pháp sau đây:
1. Phương pháp tham khảo tài liệu
2. Phương pháp quan sát
3. Phương pháp điều tra viết
4. Phương pháp phỏng vấn
5. Phương pháp thực nghiệm giáo dục
6. Phương pháp trắc nghiệm khách quan
7. Phương pháp phân tích nội dung
8. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở nghiên cứu: hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
1. Đặc điểm phát triển những biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi:
Trẻ sinh ra và lớn lên giữa thế giới của các sự vật và hiện tượng đa dạng. Ngay từ nhỏ trẻ đã được tiếp xúc và làm quen với những nhóm vật có màu sắc, kích thước và số lượng phong phú, với các âm thanh chuyển độngcó ở xung quang trẻ Trẻ lĩnh hội số lượng của chúng bằng các giác quan khác nhau như: Thị giác, thính giác, giác quan vận động...
Trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi có khả năng phân tích chính xác các phần tử của tập hợp, các tập con trong tập lớn. Trẻ khái quát được một tập lớn gồm nhiều tập con và ngược lại nhiều tập hợp riêng biệt có thể gộp lại với nhau theo một đặc điểm chung nào đó để tạo thành một tập lớn. khi đánh giá độ lớn của các tập hợp, trẻ mẫu giáo lớn ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: màu sắc, kích thước, vị trí sắp đặt của các phần tử của tập hợp.
Hoạt động đếm của trẻ mẫu giáo lớn đã phát triển lên một bước mới, trẻ rất thích đếm và phần lớn trẻ nắm được trình tự của các số từ 1- 10, thậm trí còn nhiều số hơn nữa. Trẻ biết thiết lập tương ứng 1:1 trong quá trình đếm, mỗi từ số ứng với một phần tử của tập hợp mà trẻ đếm. Trẻ không chỉ hiểu rằng, khi đếm thì số cuối cùng là số kết quả ứng với toàn bộ nhóm vật, mà trẻ còn bắt đầu hiểu con số chỉ là chỉ số cho số lượng phần tử của tất cả các tập hợp có cùng độ lớn không phụ thuộc vào những phụ thuộc vào những đặc điểm, tính chất cũng như cách sắp đặt của chúng.
Trẻ 5- 6 tuổi bắt đầu hiểu mối quan hệ thuận nghịch giữa các số liền kề của dãy số tự nhiên(mỗi số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau một đơn vị và mỗi số đứng sau lớn hơn số đứng trước một đơn vị). Trên cơ sở đó dần dần trẻ hiểu quy luật thành lập dãy số tự nhiên n±1. Kỹ năng đếm của trẻ ngày càng trở nên thuần thục, trẻ không chỉ đếm đúng số lượng các nhóm vật mà còn cả các âm thanh và động tác, qua đó trẻ hiểu sâu sắc vai trò của số kết quả. Mặt khác, trẻ không chỉ đếm từng vật mà còn đếm từng nhóm vật, qua đó trẻ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của các khái niệm đơn vị - đơn vị phép đếm có thể là các nhóm vật chứ không chỉ là từng vật riêng lẻ.
Hơn nữa dưới tác động của dậy học, trẻ lớn không chỉ biết đếm xuôi mà còn biết đếm ngược trong phạm vi 10, trẻ nhận biết các số từ 1-10. Trẻ hiểu rằng mỗi con số không chỉ được diễn đạt bằng lời nói mà còn có thể viết, và muốn biết được số lượng các vật trong nhóm không nhất thiết lúc nào cũng phải đếm, mà đôi lúc chỉ cần nhìn con số biểu thị số lượng của chúng. Việc cho trẻ làm quen với các con số có tác dụng phát triển tư duy trìu tượng cho trẻ, phát triển khả năng trừu suất số lượng khỏi những vật cụ thể, dậy trẻ thao tác với các ký hiệu con số. Như vậy cần tiếp tục phát triển biểu tượng về tập hợp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, bước đầu cho trẻ làm quen với một số phép tính trên tập hợp, điều đó tạo cơ sở cho trẻ học các phép tính đại số sau này ở trường phổ thông. Tiếp tục dạy trẻ phép đếm trong phạm vi 10, trẻ lớn không chỉ đếm từng vật riêng lẻ, mà còn đếm từng nhóm vật. Nhờ vậy mà tư duy của trẻ tiếp tục được phát triển, giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn khái niệm đơn vị, tạo tiền đề cho trẻ hiểu bản chất của các phép tính đại số mà trẻ sẽ học ở trường phổ thông.

2. Nội dung hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Nội dung hình thành cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cần hướng tới việc củng cố và làm sâu sắc hơn những kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã được học từ các lớp trước. Hơn nữa nội dung dạy trẻ phải có tác dụng thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và tư duy toán học cho trẻ nhỏ. Ngay từ các lớp mẫu giáo bé và nhỡ, trẻ đã được làm quen với các bài tập học cách phân tách các tập con trong tập lớn theo dấu hiệu như: mằu sắc, kích thước, hình dạng... Trẻ đã nắm được các biện pháp so sánh độ lớn của các tập hợp hoặc các tập con trong tập lớn bắng cách thiết lập mối tương ứng 1:1 giữa các phần tử của các tập hợp hoặc của các tập con, xác định mối quan hệ của chúng và diễn đạt mối quan hệ đó bằng lời nói. Trẻ đã nắm được kỹ năng đếm trong phạm vi 5, xác định số lượng các phần tử trong tập hợp hay số các tập con trong tập lớn bằng phép đếm và phản ánh độ lớn của tập hợp bằng từ số.
ở lớp mẫu giáo lớn, giáo viên cần tiếp tục phát triển biểu tượng về tập hợp cho trẻ. Nếu trẻ bé va nhỡ thường nhận biết tập hợp theo các dấu hiệu bên ngoài dễ nhận thấy như: màu sắc, kích thước, hình dạng, thì trẻ mẫu giáo cần nhận biết các tập hợp theo những dấu hiệu phức tạp hơn. Ví dụ: trẻ phân loại đồ chơi theo vật liệu tạo nên chúng ( đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi bằng gỗ... ), sau đó đếm để xác định và so sánh số lượng từng loại đồ chơi.
Trẻ mẫu giáo lớn cần tiếp tục hoc phép đếm xác định số lượng trong phạm vi 10, trẻ được làm quen với cách lập các số tiếp theo 5 số đầu của dãy số tự nhiên (6, 7, 8, 9, 10) trên cơ sở so sánh các tập hợp cụ thể có độ lớn bằng nhau hoặc hơn kém nhau một phần tử. Trẻ học cách tạo các tập hợp với số lượng nhất định bằng cách thêm bớt. Trẻ học cách hình thành số tiếp theo từ số đứng trước bằng cách thêm 1 vào số đứng trước, qua đó trẻ hiểu được mối quan hệ giữa các số liền kề thuộc dãy số tự nhiên. Dạy trẻ nhận biết các con số từ 1-10.
Để củng cố và phát triển kỹ năng đếm cho trẻ 5-6 tuổi, cần tổ chức cho trẻ luyện tập đếm các nhóm vật được xếp theo các cách khác nhau trong không gian. Qua luyện tập đếm, kỹ năng đếm của trẻ không chỉ được củng cố và phát triển mà nó còn giúp trẻ hiểu rằng, số lượng của nhóm vật không phụ thuộc vào tính chất của các vật, vào cách sắp đặt của chúng, cũng như vào hướng đếm (đếm từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới.... ). Cần dạy trẻ đếm tách các nhóm vật có số lượng trong phạm vi 10 theo số lượng mẫu và theo con số cho trước, luyện tập đếm bằng các giác quan khác nhau, nhận biết độ lớn các tập hợp trong phạm vi 10. Các bài luyện tập này đồng thời cũng góp phần phát triển độ nhạy cảm của các giác quan.
Ngoài ra, nội dung dạy trẻ còn hướng vào việc cho trẻ làm quen với các phép biến đổi đơn giản như: thêm, bớt, chia các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 10 làm hai phần theo các cách khác nhau. Trên cơ sở đó cho trẻ làm quen với thành phần con số trong giới hạn 10 từ hai số nhỏ hơn, dạy trẻ tạo một tập hợp theo con số cho trước từ hai tập hợp nhỏ hơn.

II. một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán
Để nắm được khả năng học lập số môn làm quen với toán của trẻ từ đó tôi đã đưa ra biện pháp thực hiện, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu và đưa ra một số biện pháp sau:
1) Khảo sát ban đầu:
Tôi tiến hành khảo sát 100% số trẻ trong lớp là 40 cháu. Đầu năm học khi trẻ được chuyển lớp từ Mẫu giáo 4 - 5 tuổi lên Mẫu giáo 5 - 6 tuổi,
Qua khảo sát trên tôi thấy số trẻ nắm được kiến thức và kỹ năng tham gia hoạt động còn thấp, khả năng nhận biết số lượng và so sánh thêm bớt của trẻ chưa đạt kết quả cao, trẻ hoạt động chưa thoải mái, tự tin.
Thực tế đó chính là điều tôi suy nghĩ. Làm thế nào để đưa trẻ vào hoạt động với toán một cách tự nguyện và hứng thú, nắm vững các kiến thức và kỹ năng thực hành? Tôi đã quyết định chọn biện pháp sau:
2) Các biện pháp:
2.1 chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan của cô và trẻ
Tôi quyết tâm cho trẻ làm quen với toán theo hình thức đổi mới, thực hiện đầy đủ và đúng chương trình hoạt động với toán theo yêu cầu đổi mới. Đầu tư vào bài soạn cho giờ hoạt động chung đảm bảo đầy đủ các nội dung tập hợp và số lượng, kích thước, hình dạng, định hướng không gian, trong đó có dạng có nội dung trọng tâm và nội dung kết hợp. Có nhiều sáng tạo trong quá trình hướng dẫn, dẫn dắt bài để giúp trẻ cảm nhận ngay với những hoạt động mà trẻ sẽ thực hiện và giúp trẻ hứng thú và hoạt động tích cực. Có tích hợp một số môn học khác. Tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi, kỹ năng chơi với các trò chơi với toán và kỹ năng tập hợp và số lượng kỹ năng về kích thước, kỹ năng về hình dạng, kỹ năng về định hướng không gian. Tạo điều kiện cho trẻ làm quen với kỹ năng học toán.
Để thực hiện tốt chương trình làm quen với toán theo hình thức đổi mới, giúp trẻ hứng thú và tự tin tham gia vào các hoạt động với toán, phát huy tốt khả năng toán của trẻ cần phải có các điều kiện về cơ sở vật chất phải tham mưu với nhà trường, phát động phụ huynh mua sắm đồ dùng phục vụ trong các tiết dạy. Bản thân tôi cũng phải tự sưu tầm, làm đồ dùng phục vụ cho các tiết dạy như que tính hột hạt... các con vật, hình hộp, tranh ảnh...
Để dạy trẻ có chất lượng thì bản thân tôi cũng phải tự bồi dưỡng học tập để có kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
Cần quan tâm đến kiến thức cá nhân trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng, uốn nắn, phát huy tích cực khả năng nhận biết của trẻ.
Giáo viên phải có khả năng dạy trẻ tập hợp về số lượng hình dạng, kích thước gây hứng thú hoạt động cho trẻ.
Tổ chức hoạt động với nhiều hình thức thay đổi: Sử dụng câu đố, thơ, truyện, trò chơi, bài hát, hoạt động vui chơi trên máy Kisdmart.
Cần phải biết động viên khuyến khích trẻ, gần gũi trẻ.


2.2 Tích hợp kiến thức toán sơ đẳng trong các hoạt động cho trẻ:
Trước hết phải có chương trình kế hoạch tổ chức cao giờ hoạt động chung, mỗi tuần phải có môn toán, có giờ hoạt động chung trong giờ chính khoá, thời gian từ 30 - 35 phút.
Chuẩn bị cho giờ hoạt động chung phải trước nhiều ngày để có thời gian giúp trẻ làm quen với các hình thức hoạt động để khi vào giờ hoạt động thì trẻ không còn lúng túng, trẻ tự tin vào hoạt động một cách thoải mái.
Nắm bắt nội dung của từng hoạt động để có kế hoạch chọn nội dung kết hợp cho phù hợp. Không bắt buộc nhưng phải hợp lý có tích hợp 1- 2 môn học khác.
Đối với hoạt động chung cần phải có sự chuẩn bị cho trẻ làm quen trước ở mọi nơi về các hoạt động: Đếm, nhận biết về nhóm đối tượng, nhận biết mối quan hệ hơn kém, so sánh thêm bớt các nhóm đồ vật, biết cách chia nhóm đối tượng thành hai phần. Các hoạt động không bắt buộc nhưng phải phong phú, sinh động.
ở các buổi chiều ôn, tôi có thể cho trẻ so sánh, thêm bớt hoặc chia nhóm đồ vật thành hai phần khác nhau. Làm thế nào khi vào giờ hoạt động chung trẻ đã có sẵn kiến thức các bài để hoạt động một cách tự tin và thoải mái.
Các hoạt động của trẻ không nhất thiết phải áp đặt gò bó để giúp trẻ hứng thú tự tin. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, trong tiết dạy cần lồng ghép, tích hợp một cách lô gích một vài môn học khác và tích hợp cần bám vào các chủ điểm.
Tôi luôn khuyến khích động viên trẻ mỗi khi hoạt động khả năng về toán của trẻ được nâng cao thì giáo viên cũng cần có khả năng kiến thức và kinh nghiệm để dạy trẻ các kỹ năng làm quen với toán.
Trong giờ hoạt động chung cũng như khi dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc giáo dục đồng bộ cho trẻ, tôi luôn quan tâm đến kiến thức cá nhân để có kế hoạch bồi dưỡng.
Ví dụ: Tôi phát hiện những trẻ có kỹ năng thêm bớt, so sánh chia nhóm tốt. Sau đó tôi sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm, giúp trẻ phát huy khả năng, kiến thức của trẻ. Đối với những trẻ kỹ năng còn yếu, tôi cũng nắm bắt, gần gũi động viên trẻ theo bạn, dần dần giúp trẻ hoà nhập với chất lượng chung.
Để đạt được hiểu quả trong giờ hoạt động chung, giáo viên cần phải có kế hoạch, biện pháp, kinh nghiệm tổ chức những hoạt động nhằm nâng cao khả năng kiến thức về toán cho trẻ như: Tổ chức cho trẻ đếm nhận biết các nhóm đồ vật, nhận biết mối quan hệ hơn kém, chia nhóm đối tượng ở mọi lúc mọi nơi.
2.3 Sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép trong giờ dạy trẻ có các biểu tượng về số lượng:
Thơ, truyện, trò chơi luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với trẻ mẫu giáo. Khi tổ chức các hoạt động tôi đã sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép trong giờ dạy trẻ hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm, tạo được sự chú ý, thích thú cho trẻ, giờ học đã đạt được hiệu quả tốt hơn.
Ví dụ: Với bài dạy "Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm trong phạm vi 9. Nhận biết chữ số 9", tôi cho trẻ luyện tập nhận biết các nhóm có 8 đối tượng qua bài thơ " Vườn xuân bé yêu" để trẻ đếm số hoa trong vườn xuân, gắn thẻ số tương ứng với số hoa trong vườn và trồng thêm hoa để vườn xuân có đủ số lượng là 8 cây. Qua đó trẻ đã rất chú ý, hứng thú tham gia hoạt động. Ở bài dạy này tôi còn tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi như: chung sức, bé vui xuân, trẻ được gắn hoa đủ số lượng là 9. Đặc biệt, trẻ được hoạt động vui chơi trên máy Kisdmart, trẻ lựa chọn các hình ảnh để in bưu thiếp có đủ số lượng là 9 hình ảnh và tô màu cho đủ 9 hình ảnh trong bưu thiếp. Với cách tổ chức trên, trẻ đã tích cực tham gia hoạt động, các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm của trẻ ngày càng cụ thể, rõ ràng.
* Sau đây là một số kinh nghiệm của tôi dạy trẻ hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm:
- Kinh ngiệm dạy trẻ đếm đúng số lượng:
Làm thế nào để lôi cuốn trẻ vào giờ học, trẻ hứng thú say mê học toán. Đó là yêu cầu cần thiết với giáo viên trước khi chuẩn bị cho giờ hoạt động tôi đã chuẩn bị tham khảo trong chương trình và tìm tòi biện pháp tốt nhất.
Tôi phải luyện cách đếm đúng để giúp trẻ cảm nhận được dạy trẻ từ cách chỉ theo thứ tự, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, dạy trẻ từ đơn giản đến khó, phù hợp với nhận thức của trẻ, trẻ còn được luyện thêm vào buổi chiều ôn.
- Kinh nghiệm khi dạy trẻ, so sánh, thêm bớt:
Khi dạy đến dạng hoạt động này, tôi đã tham khảo trên nhiều phương diện để vận dụng vào bài để phù hợp cho trẻ phù hợp với nội dung tính chất của bài dạy.
Dạy vận động so sánh , thêm bớt cần phải có sự chuẩn bị về đồ dùng đẹp, hấp dẫn phù hợp với bài dạy.
Để lối cuốn trẻ vào hoạt động tôi đã tạo ra nhiều các đồ dùng tự tạo gần gũi với trẻ như con giống, con dối, tranh ảnh... để trẻ kết hợp vận động vào tiết học. Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động thì các hình thức cô và trẻ hoạt động cùng cần phải sáng tạo phong phú.
- Kinh nghiệm dạy trẻ: chia nhóm đối tượng.
Khi cho trẻ chia nhóm tôi phải là người hướng dẫn đúng, biết kết hợp các kỹ năng phù hợp để lôi cuốn trẻ thực hiện.
Cho trẻ thực hiện tiếp trên đồ dùng trực quan... từ việc cho trẻ chia nhóm với nhiều hình thức giúp trẻ hứng thú. Từ đó giúp trẻ cảm nhận được tính chất nội dung của tiết học.

III. Giáo án minh hoạ
Tên hoạt động: làm quen với toán
Chủ đề: Thế giới thực vật xung xung quanh bé
Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân
Hoạt động chính: Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm trong phạm vi 9. Nhận biết chữ số 9.
Hoạt động bổ trợ: - Chơi trò chơi: Đi chợ xuân
- Hát về ngày tết.
Đối tượng: Lớp 5 – 6 tuổi
Ngày soạn: …..
Ngày dạy: …..
Người soạn: …..
Đơn vị : trường mầm non

1. Mục đích – yêu cầu:
a, Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9.
- Biết chơi trò chơi theo đúng luật, cách chơi.
- Biết hát, đọc thơ về ngày tết.
b, Kỹ năng:
- Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ, phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ…
- Rèn kỹ năng đếm, tạo nhóm của trẻ.
c, Giáo dục:
- Trẻ biết phong tục, tập quán về ngày tết cổ truyền của dân tộc
- Trẻ có ý thức trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
2. Chuẩn bị:
a, Đồ dùng, đò chơi:
- Bộ tranh thơ có chữ: Vườn xuân bé yêu.
- Lãng hoa có 9 bông.
- Mỗi trẻ 9 cái chậu, 9 bông hoa hồng (8 bông hoa hồng, 1 bông hoa cúc), các thẻ số từ 1 – 9 ( Hai thẻ số 9).
- Đồ dùng của cô giống như của trẻ, kích thước hợp lý.
- Máy KIDSMART
- Bài hát: Sắp đến tết rồi, Cùng múa hát mừng xuân, Em thêm một, Bài thơ: Tết là bạn nhỏ.
b, Địa điểm: Trong lớp học.
c, Phương pháp:
- Phương pháp trò chơi
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp luyện tập – thực hành
3. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
a. Tổ chức lớp:
- Nhạc bài hát "Mùa xuân ơi" nổi lên trẻ hát hoặc hưởng ứng theo giai điệu bài hát đi từ ngoài vào lớp và dứng tại chồ theo hình chữ u.
- Các con vừa được nghe bài hát nói về mùa gì?
- Mùa xuân đến các con được thêm một tuổi mới và được

đón tết Nguyên đán rất vui. Mùa xuân muôn hoa đua nở, có rất nhiều loại hoa như: Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Lay Ơn...Có loại hoa rất đặc biệt mà đến ngày tết Nguyên đán mới có. Đó là hoa gì?
b. Giảng bài:
- Các con có thích ngắm nhìn các loại hoa nở vào mùa xuân không?
- Vậy cô và các con cùng đến với "Vườn xuân bé yêu"
- Cô cho trẻ xem tranh thơ "Vườn xuân bé yêu" kết hợp đọc và chỉ chữ :
" Mời bạn hãy đến
Vườn xuân bé yêu
Chúng ta cùng đoán
Vườn xuân có gì?"
- Các con thấy vườn xuân có gì?
* Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 8.
- Cô đọc: " Bạn ơi đúng rồi
Hoa Đào đua nở
Chúng ta cùng đếm
Có bao nhiêu cây?"
- Vườn xuân có 8 cây Đào, 8 cây Đào tương ứng với thẻ số mấy?
- Cô sẽ gắn thẻ số 8 tương ứng với 8 cây đào trong vườn xuân bé yêu
- Cô đọc thơ:

" Phương Nam hoa mai thắm
Đẹp dịu dàng sắc xuân
Bé ơi hãy cùng đếm
Có bao nhiêu cây Mai?"
Vườn xuân có bao nhiêu cây Mai?
- 8 cây Mai tương ứng với thẻ số mấy? Cô mời 1 bạn lên chọn thẻ số 8 gắn tương ứng với 8 cây mai trong vườn xuân bé yêu.
- Cô đọc: " Hoa Hồng đua sắc
Tỏa ngát hương thơm
Tô vườn xuân đẹp
Bao nhiêu cây Hồng
- Cho trẻ đếm
- Cô đọc: " Vườn Hồng có 6 cây
Bé ơi hãy cùng trồng
Trồng thêm cho đủ 8?"
Các con trồng thêm bao nhiêu cây Hoa Hồng để có đủ số lượng là 8 cây?
- Mời trẻ lên gắn thêm 2 cây để vườn hồng có đủ số lượng là 8 cây.
*Hoạt động 2: Tạo nhóm có 9 đối tượng. Đếm đến 9. Nhận biết chữ số 9.
- Các con có muốn cùng nhau được trồng hoa trong Vườn xuân bé yêu không?
- Chúng mình cùng mang chậu ra để chuẩn bị trồng hoa cho vườn xuân thêm đẹp nào.

(Cho trẻ chọn hết và được 9 cái chậu xếp theo hàng ngang từ trái sang phải)
- Các con hãy trồng 8 cây Hoa Hồng vào chậu. Mỗi cây hoa các con sẽ trồng vào một chậu nhé.
( Trẻ xếp chậu và hoa tương ứng 1 – 1 và phát hiện ra 1 cái chậu không có hoa- thiếu 1 cây hoa).

- Các con thấy số chậu và số hoa có bằng nhau không? Số chậu và số hoa số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn?
- Có mấy cây hoa? Các con đếm cùng cô nhé(Cho trẻ đếm lại: 8 cây hoa).
- Có mấy cái chậu? các con xem cô đếm nhé! (Cho trẻ đếm lại: 9 cái chậu)
- Có 9 cái chậu mà chỉ có 8 cây hoa. Muốn số hoa nhiều bằng số chậu các con phải làm như thế nào?
( Có 2 cách: Thêm 1 cây hoa hoặc bớt 1 cái chậu)
- Muốn số hoa nhiều bằng số chậu và cùng bằng 9 thì phải làm như thế nào?
- Chúng ta hãy trồng thêm 1 cây hoa nữa vào chậu để vườn xuân đẹp hơn nhé.( Cho trẻ lấy thêm 1 cây hoa đặt trên cái chậu chưa có hoa)
- Cho trẻ đếm lại số chậu và số hoa, so sánh số chậu và số hoa (Số chậu và số hoa nhiều bằng nhau và cùng bằng 9).
Các con giỏi quá! Chuẩn bị đến “hội chợ xuân” rồi, cô Liên sẽ tặng cho lớp mìmh một món quà. Và có một bạn nói nhỏ là muốn được cô tặng một lãng hoa đẹp.
- Cô tặng cho lớp mình một lãng hoa. Các con thấy lãng hoa có đẹp không? Các con xem lãng hoa có mấy bông hoa?)
- Các con thấy số chậu, số hoa được trồng và số hoa trong lãng hoa có bằng nhau không? Và cùng bằng mấy?
- Cô giới thiệu: Để chỉ những nhóm có 9 đối tượng người ta dùng thẻ số 9. Đây là chữ số 9. Số 9 có một nét cong tròn và một nét móc. Các con đọc to cùng cô (Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ đọc)
- Cho trẻ chọn thẻ số 9 đặt vào nhóm có 9 cái chậu, 9 cây hoa và lãng hoa có 9 bông.
- Các con vừa trồng và chăm sóc được nhiều hoa trong “Vườn xuân bé yêu”. Chúng ta hãy cùng đem hoa đến chợ xuân trưng bày nhé.
- Các con hãy đem 1 cây hoa đến chợ xuân nào.
( Cho trẻ cất 1 cây hoa)
- Còn lại mấy cây hoa trong chậu? ( Cho trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng)
- Tương tự cho trẻ bớt dần cho đến khi hết số hoa kết hợp đặt thẻ số tương ứng.
- Chúng ta vừa thu hoạch được rất nhiều hoa đẹp để trưng bày “Hội chợ xuân” rồi. Bây giờ các con hãy xếp gọn những chiếc chậu vào nào.(Trẻ đếm và cất 9 cái chậu)
* Hoạt động 3: Luyện tập
• Trò chơi: Đi chợ xuân.
- Mách nhỏ với các con, ở “Hội chợ xuân” tổ chức hội thi: “Đi chợ xuân”. Các con có muốn tham gia không?
- Tham gia “Đi chợ xuân” có 2 phần thi, đó là phần thi “Chung sức” và phần thi “Bé vui xuân”.
- Và bây giờ chúng mình hãy cùng tham gia vào phần thi “Chung sức”.
+ Cách chơi: Đến “ Hội chợ xuân” các con thấy có Hoa Đào, Hoa Mai rất đẹp. Nhiệm vụ của 2 đội chơi là khi có hiệu lệnh của cô thì các bạn đầu hàng sẽ chọn 1 bông hoa, bật qua các chướng ngại vật sau đó gắn hoa theo yêu cầu:
* Đội Hoa đào sẽ chọn và gắn 9 bông Hoa Đào
* Đội Hoa mai sẽ chọn và gắn 9 bông Hoa Mai
Thi xem đội nào gắn đúng, gắn nhanh số lượng 9 bông hoa đội đó sẽ chiến thắng. Các con đã biết cách chơi chưa nào?
+ Vậy các con đã sẵn sàng tham gia vào phần thi “Chung sức
chưa? 1, 2 , 3 bắt đầu
+ Tổ chức cho trẻ chơi: Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi
+ Nhận xét trẻ chơi: Cô thấy các con đã gắn đúng hoa theo yêu cầu của đội mình và bây giờ chúng ta cùng đếm xem các đội đã gắn được bao nhiêu bông hoa nhé. (Cho trẻ đếm lại số hoa).
- Hai đội đã rất cố gắng khi tham gia vào phần thi “chung sức”. Ngay sau đây chúng ta sẽ được tham gia vào phần thi “Bé vui xuân”
Ở phần thi này, các con sẽ được hoạt động vui chơi trên máy KIDSMART. Các con sẽ được chia thành 2 đội:
* Đội Hoa đào sẽ chọn lựa chọn 9 hình ảnh để làm bưu thiếp.
* Đội Hoa mai sẽ tô màu bưu thiếp nhưng yêu cầu các con chỉ tô màu đủ 9 hình ảnh trong bưu thiếp để trang trí cho “Vườn xuân bé yêu” thêm đẹp.
Nào, chúng ta cùng đến với chương trình Trò chơi KIDSMART
+ Tổ chức cho trẻ chơi.
+ Nhận xét trẻ chơi: Cô thấy các đội đã thể hiện tài năng của mình, Hai đội lựa chọn và tô màu được 9 hình ảnh để làm bưu thiếp đẹp. Cả 2 đội đều rất xuất sắc. Các con hãy chuyển bưu thiếp sang chơi ở hoạt động góc “Trang trí bưu thiếp ngày tết” nhé.
3. Củng cố:
- Đến với “Vườn xuân bé yêu” cô và các con đã được đi chợ xuân rất vui và còn học “Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm
đồ vật trong phạm vi 9. Nhận biết chữ số 9”.
IV. Kết thúc:
- Khen động viên trẻ.
- Cô và các con cùng hát vang bài hát “Cùng múa hát mừng xuân” để chào đón năm mới nhé.


- Trẻ hát hoặc hưởng ứng theo giai điệu bài hát và đứng theo hình chữ u
- Bài hát nói về mùa xuân


- Hoa Đào, hoa Mai

- Trẻ trả lời
- Trẻ ngồi theo hình chữ u


- Trẻ chú ý xem và nghe cô đọc


- Vườn xuân có hoa Đào- Trẻ đếm: 8 cây hoa Đào
- Thẻ số 8

- Trẻ chú ý xem cô gắn thẻ số 8 tương ứng với 8 cây đào


- Trẻ đếm: 8 cây Mai

- Trẻ gắn thẻ số 8

- Trẻ đếm 6 cây Hồng- Phải trồng thêm 2 cây hoa Hồng
- Trẻ gắn thêm 2 cây hoa Hồng và đếm lại- Trẻ trả lời- Trẻ xếp 9 cái chậu theo hàng ngang
- Trẻ chọn 8 cây Hoa Hồng và xếp tương ứng 1 – 1 và phát hiện ra : 1 cái chậu không có hoa– thiếu 1 cây hoa)
- Trẻ trả lời

- Đếm 8 cây hoa

- Đếm 9 cái chậu

- Trẻ trả lời


- Trồng thêm 1 cây hoa nữa

- Thêm vào 1 cây hoa


- Trẻ đếm và so sánh số chậu và số hoa


- Trẻ đếm 9 bông hoa

- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc: Số 9

- Trẻ chọn thẻ số 9 và gắn tương ứng vào các nhóm- Trẻ cất 1 cây hoa

- Trẻ đếm và chọn thẻ số 8.

- Trẻ thực hiện


- Trẻ đếm và cất 9 cái chậu.
- Trẻ trả lời

- Chú ý nghe


- Chú ý nghe


- Trẻ trả lời


- Trẻ chơi


- Trẻ đếm lại số hoa


- Chú ý nghe- Trẻ chơi.


- Chú ý nghe


- Chú ý nghe


- Trẻ hátIV. KẾT QUẢ:
Qua quá trình hoạt động làm quen với toán theo hình thức đổi mới tại lớp trong vài năm. Tôi thực hiện nghiêm túc chương trình theo hướng đổi mới, với việc vận dụng một số biện pháp, một số kinh nghiệm trên. Đến nay nhìn chung cháu rất thích học môn toán, thích hoạt động với toán, khả năng về toán của trẻ cao hơn, trẻ hoạt động tự tin thải mái, đặc biêt, trẻ đã có biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm. Kết quả đạt được như sau

Tổng số trẻ Số Trẻ nắm được kiến thức và kỹ năng thực hành
40 36 cháu = 92,5%
So sánh kết quả ban đầu, số trẻ ham thích học toán, nắm được kiến thức và kỹ năng thực hành tăng: 13 cháu tăng 35.5%.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Bằng kinh nghiệm thực tế trong qua trình dạy "Hoạt động làm quen với toán" có sự giúp đỡ của phòng giáo dục và nhà trường tôi đã thực hiện giáo dục toán theo đổi mới đạt kết quả cao trong năm học. Tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Giáo viên phải có lòng yêu nghề mến trẻ, có lòng nhiệt tình và có lòng ham muốn môn học.
- Giáo viên phải là người giàu kinh nghiệm, phải có tính linh hoạt, tính tích cực tìm tòi, học hỏi.
- Giáo viên phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng về hình thức giáo dục về toán đổi mới. Có sáng tạo trong lời dẫn dắt bài dạy để gây hứng thú cho trẻ, thường xuyên sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp tích hợp vào giờ dạy.
- Biết chọn bài kết hợp phù hợp theo nội dung bài dạy và sắp xếp bài dạy hợp lý,
giờ hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ. Biết chọn nội dung tích hợp, trình bày, hấp dẫn và phù hợp trẻ. Nắm vững đặc điểm nhận thức của từng trẻ để có phương pháp dạy phù hợp. Phát triển khả năng nhận thức về toán cho trẻ và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng bộ. Kết hợp trong giờ khéo léo, sinh động gây hứng thú cho trẻ.
Quá trình dạy, giáo viên phải quan tâm đến kiến thức cá nhân để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.
Phải tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Các bài tập chuẩn bị cho giờ hoạt động chung cũng như dạy các kỹ năng về toán cho trẻ.
Giáo viên phải có sự tham mưu với nhà trường và vận động phụ huynh để có đủ đồ dùng phục vụ cho hoạt động về toán.

PHẦN 3 – KẾT LUẬN

Giáo dục làm quen với toán theo hình thức đổi mới giúp trẻ được hoạt động thoải mái, trẻ tham gia vào các hoạt động làm quen với toán một cách tự tin.
Đổi mới hình thức làm quen với toán giúp trẻ cảm nhận được khả năng kiến thức, nội dung về toán.
Giờ hoạt động làm quen với toán theo hình thức đổi mới diễn ra nhẹ nhàng, không gò bó, cô và trẻ cùng được hoạt động thoải mái, mở rộng được kiến thức thông qua tổ chức đưa trẻ làm quen vào hoạt động.
Để giờ hoạt động với toán đạt kết quả đòi hỏi giáo viên phải có lòng nhiệt tình, tính linh hoạt và có khả năng kiến thức về toán, có kiến thức tổ chức hoạt động theo đổi mới. Giáo viên phải chịu khó tìm tòi sáng tạo để có điều kiện thực hiện giờ hoạt động.

Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình giáo dục làm quen với toán cho trẻ theo đổi mới. Tôi rất tâm đắc với hình thức giáo dục đổi mới này. Tôi rất mong sự quan tâm góp ý của BGH nhà trường, Hội đồng giám khảo và các đồng chí giáo viên cho bản sáng kiến của tôi.

Tài liệu chỉ dành để tham khảo. Không kiểm định.
Giúp trẻ 5 – 6 tuổi cảm thụ truyện kể thông qua hệ thống câu hỏi.
Giúp trẻ 5 – 6 tuổi cảm thụ truyện kể thông qua hệ thống câu hỏi..
Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Không kiểm định.
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao.


Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Không kiểm định.
Một vài kinh nghiệm phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ mầm non.
Một vài kinh nghiệm phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ mầm non..
Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Không kiểm định.
Quan sát và ghi chép hoạt động làm quen với Toán của trẻ Mẫu giáo.
Quan sát và ghi chép hoạt động làm quen với Toán của trẻ Mẫu giáo..
Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Không kiểm định.
Làm thế nào để góc Âm nhạc lôi cuốn và hấp dẫn trẻ?
Làm thế nào để góc Âm nhạc lôi cuốn và hấp dẫn trẻ?.
Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Không kiểm định.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Trường mẫu giáo tư thục Ánh Sáng.
Địa chỉ: K83/7 Huỳnh Ngọc Huệ - Thanh Khê - Đà Nẵng

Nhận các cháu có độ tuổi từ 3 tuổi đến 5 tuổi.
Phụ huynh có nhu cầu gởi con, xin liên hệ tại văn phòng nhà trường hoặc liên hệ với Cô Trà Thị Lãnh, điện thoại: 0236 3759144  -  0935751441 để làm thủ tục nhập học cho cháu.

LIÊN KẾT WEBSITE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB.
Bố cục trang web.


Khi khung hình chứa tranh vẽ không hợp lý, bạn nhớ nhấn giữ phím Ctrl và lăn nút cuộn chuột để thu phóng về giá trị hợp lý nhất (chẳng hạn 90%)

Bạn có thể duyệt Web trong các trình duyệt ie7, ie8,..., Google Chrome, Firefox, Cốc cốc, Microsoft Edge, Opera, Safari, Torch Browser, Maxthon, Seamonkey, Avant Browser, Deepnet Explorer, v,v...
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Bình minh trên đỉnh Bàn Cờ
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Rồng phun lửa
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Bản giao hưởng bình minh
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Bình minh Sơn Trà
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Lãng mạn Đà Nẵng
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Chiều qua phố
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Gia đình Voọc
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Lưỡng long vọng nguyệt
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Màu chiều
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Sắc màu Đà Nẵng
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Thuyền về
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Ngũ hành sơn
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Sương sớm Hàn Giang
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Xuôi dòng Cu Đê
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Núi và biển Đà Nẵng
Một vài hình ảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Bay qua đại ngàn
  • Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên. (Tuân Tử)
  • Kiến thức, chỉ có được nhờ suy nghĩ tích cực, chứ không phải nhờ vào trí nhớ, như vậy mới là kiến thức thực sự. (LEV TOLSTOY)
  • Đừng theo lối mòn hãy băng qua nơi không có dấu chân để tạo nên con đường.(RALPH WALDO EMERSON)
  • Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, luôn có điều gì đó bạn có thể làm và làm nó thành công. (Stephen Hawking)
  • Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa. (Lục Tài Tử)
  • Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn. (JEAN JACQUES ROUSSEAU)
  • Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy chân mà không dám bước thì khác nào chân gẫy. (ANNE ROBERT TURGOT)
  • Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ. (BALZAC)
  • Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình. (Karl Jung)
  • Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người thì người ta không phục. (Đệ Ngũ luận)